ความจริง

posted on 29 Aug 2012 07:17 by blinkbeauty in diary
ความจริงมีอยู่ว่า  ผู้คนส่วนมากมักจะดูภาพมากกว่าอ่าน
ความจริงมีอยู่ว่า  ผู้คนมักจะดูภาพมากกว่าฟัง
ความจริงมีอยู่ว่า  หากจะสื่อให้คนสนใจ  ต้องใช้สื่อ  ภาพ  แสง  เสียง  เข้าช่วย
และก็มีความจริงอยู่ว่า  นี่ก็เป็นสาเหตุให้คนอ่านน้อยลง

เขียนน้อย ๆ บ่อย ๆ อย่างน้อยก็ได้สื่อแนวที่คิดไว้บ้าง 
เมื่อกลับมาอ่านก็คงขำตัวเองไม่ใช่น้อย

Comment

Comment:

Tweet

big smile big smile big smile Hot! Hot! Hot! Hot!

#1 By tee1449 on 2012-08-29 10:36