130121

posted on 21 Jan 2013 09:10 by blinkbeauty in diary
การดำเนินชีวิตในวันอาทิตย์ผ่านไป  มีดีบ้างแย่บ้าง  แต่หากเก็บมาจดจำ  รู้สึกและนึกคิดไม่สิ้นสุด
มีแต่จะเป็นผลร้ายสำหรับตัวเราเอง  และในวันหนึ่ง ๆ เรามีเรื่องต่าง ๆ ให้ทำมากมาย
ดังนั้น  หากจะหมกมุ่นแต่เพียงเรื่องเดิม ๆ ซ้ำ ๆ ซาก ๆ ที่เราไม่สามารถแก้ไขได้ด้วยตัวเราเอง  เราก็เพียงแค่ 
1.  ปล่อยมันให้ผ่านไป
2.  ถ้าทำไม่ได้  ก็หาอะไร ๆ มาบันเทิงให้เราสบายใจซะ
นี่ละเป็นการแก้ที่ตัวเรา  หรือใครอาจจะมีวิธีที่แตกต่าง  ก็อย่าหาวิธีที่เป็นโทษกับตัวเรานะคะ

Comment

Comment:

Tweet