130315 ปิดเทอม

posted on 15 Mar 2013 09:24 by blinkbeauty in diary
เด็ก ๆ ปิดเทอมแล้ว 
สำหรับผู้ปกครองที่มีผู้ใหญ่ดูแลลูก
ก็คงจะโล่งอกไปอีก 1 อย่าง

มาสู้ ๆ กับสถานการณ์ที่ปิดเทอมกัน

เด็ก ๆ สู้ ๆ
ผู้ใหญ่สู้ตาย
เด็กไว้ลาย  ผู้ใหญ่เหมือนตาย
ค็อกแค๊ก ๆ ๆ

Tongue outCoolFoot in mouth

Comment

Comment:

Tweet